Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là gì? có rất nhiều quan điểm, khái niệm về hợp đồng được đưa ra. Tuy nhiên ngắn gọn dễ hiểu về hợp đồng được luật hóa trong Bộ Luật dân sự 2015: Điều 385. Khá...

Vấn Đề Cần Biết Trong Hợp Đồng Thử Việc

Hợp đồng thử việc là một hợp đồng quen thuộc. Vì thế chúng ta cần thiết phải hiểu rõ những quy định của pháp luật để có thể bảo vệ quyền và lợi ích cho bản thân. Đặc...