Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Giấy phép xây dựng là một điều kiện bắt buộc trọng quá trình doanh nghiệp nước ngoài thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Hiểu được tầm quan trọng đó, Luật Thành Thái xin đưa ra tư vấn sơ bộ cho doanh nghiệp thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho […]

Điều Kiện Hành Nghề Chỉ huy Trưởng Công Trường Mới Nhất

Chỉ huy trưởng công trường là chức danh có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tổ chức đưa ra các giải pháp và quyết định đúng đắn nhất để công trình được thực hiện đúng tiến độ và giai đoạn của dự án được xây dựng. Và là chức danh không thể thiếu trong bất […]

Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Công Trình Cho Doanh Nghiệp

Luật Thành Thái xin tư vấn chi tiết cho quý Công ty về Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Công Trình Cho Doanh Nghiệp như sau: Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III. – Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng I: […]

Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng

Hành nghề khảo sát xây dựng, đòi hỏi các tổ chức phải có “Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng”. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng này như thước đo đối với tổ chức đó, quyết định Khách hàng có tin tưởng và làm đối tác của […]

Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Của Cá Nhân

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham gia công việc cho các chức danh hoặc hành […]

Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường

Chỉ huy trưởng công trường là một chức danh trong hệ thống quản trị doanh nghiệp xây dựng, trực tiếp thi công xây lắp ở hiện trường là trung tâm chi phí và có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Vậy Chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng những điều […]

Chứng Chỉ Năng Lực Của Tổ Chức Thi Công Xây Dựng Công Trình

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình là sự đánh giá năng lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức thực hiện thi công xây dựng. Đây là điều kiện, quyền hạn để các công ty xây dựng tham gia hoạt động Thi công […]