CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị Định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của chính phủ thì tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Thiết […]

Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Cho Tổ Chức

Để hoạt đông xây dựng, Quý khách cần có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tương ứng với lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên Quý khách chưa biết bặt đầu từ đâu, hồ sơ, thủ tục ra sao? Hãy đến với Luật Thành Thái để được tư vấn chi tiết, trực tiếp và […]

XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một trong những giấy tờ quan trọng quyết định khách hàng có lựa chọn đơn vị của bạn làm đối tác của họ không. Tuy nhiên để có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bạn chưa biết trình tự, thủ tục ra sao. Bài […]