Thế nào là quảng cáo mỹ phẩm?

Khái niệm về quảng cáo mỹ phẩm Về khía cạnh pháp lý; quảng cáo mỹ phẩm được định nghĩa tại khoản 21 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT: “Quảng cáo mỹ phẩm là hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm”. Khoản 1 Điều […]

Cấp giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm

Trước khi một sản phẩm mỹ phẩm tới tay người tiêu dùng, nhà sản xuất mỹ phẩm phải thực hiện các thủ tục về công bố lưu hành mỹ phẩm do pháp luật quy định. Nhằm giúp đỡ các cá nhân, tổ chức giải quyết một cách nhanh gọn, chính xác, hiệu quả các thủ […]