Cấp giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm

Trước khi một sản phẩm mỹ phẩm tới tay người tiêu dùng, nhà sản xuất mỹ phẩm phải thực hiện các thủ tục về công bố lưu hành mỹ phẩm do pháp luật quy định. Nhằm giúp đỡ các cá nhân, tổ chức giải quyết một cách nhanh gọn, chính xác, hiệu quả các thủ […]