Pháp luật về nhập khẩu phế liệu

Pháp luật về môi trường cho phép nhập khẩu phế liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình nhập khẩu phế liệu, cần phân biệt được đâu là phế liệu và đâu là chất thải, vì hai khái niệm này dễ gây nhầm lẫn và phải đảm […]

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Khoáng sản là tài nguyên thiên nhiên, là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng hoặc thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất. Vì khoáng sản là những khoáng chất có ích, phục vụ cho nhiều hoạt động trong đời sống xã hội nên […]

Điều kiện để được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại là những loại chất thải mà khi xả thải ra môi trường gây tác động đến môi trường, có thể làm ô nhiễm môi trường sống của con người và động vật. Vì thế, Nhà nước, Bộ tài nguyên và môi trường phải thực hiện việc quản lý việc tổ chức, […]

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng của một doanh nghiệp, giúp cơ quan chức năng có thể kiểm tra thống kê được chính xác lưu lượng nước thải xả ra môi trường xung quanh có đạt đúng quy chuẩn của từng loại nước thải theo quy định […]