Điều kiện sản xuất thực phẩm

Sản xuất thực phẩm là một ngành nghề đã có từ lâu đời và phát triển đến nay. Trong tình hình hiện nay, ngành sản xuất thực phẩm càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ khi nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn và chất lượng cao ngày càng lớn. Hệ thống […]

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm rất quan trọng. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận thì cơ sở phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có […]

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đối với các doanh nghiệp, thương nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương như: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo thì giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP […]

Cấp giấy chứng nhận cơ sơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là rất quan trọng. Các cơ sở (thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương Hà Nội) nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sở […]