Điều kiện sản xuất thực phẩm

Sản xuất thực phẩm là một ngành nghề đã có từ lâu đời và phát triển đến nay. Trong tình hình hiện nay, ngành sản xuất thực phẩm càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ khi nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn và chất lượng cao ngày càng lớn. Hệ thống […]

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm rất quan trọng. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận thì cơ sở phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có […]