Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quý khách đang kinh doanh thuốc lá, đã có  giấy phép bán buôn sản  phẩm thuốc lá nhưng có nhu cầu xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá của mình. Hãy để Luật Thành Thái tư vấn giúp bạn: Luật Thành Thái tư vấn kinh doanh thuốc lá […]

Thủ tục cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quý khách đang kinh doanh thuốc lá, đã có  giấy phép bán buôn sản  phẩm thuốc lá nhưng có nhu cầu cấp lại. Hãy để Luật Thành Thái tư vấn giúp bạn thủ tục cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: Luật Thành Thái tư vấn Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm […]

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quý khách đang có nhu cầu kinh doanh bán buôn các sản phẩm thuốc lá mà không biết xin giấy phép như thế nào? Hãy để Luật Thành Thái tư vấn thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho bạn: Luật Thành Thái tư vấn cấp phép bán buôn sản phẩm […]

Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu nhanh

Kinh doanh rượu tại thị trường Việt Nam là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy để  kinh doanh mặt hàng rượu Quý khách cần có Giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau đây, Luật Thành Thái tư vấn thủ tục xin cấp giấy […]

Thủ tục cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Thuốc lá là một mặt hàng mà nhà nước hạn chế sử dụng, lưu thông. Chính vì vậy mà các hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến thuốc lá hay nguyên liệu thuốc lá đều bị quản lí rất nghiêm ngặt, nếu kinh doanh, bán buôn thuốc lá, bán lẻ thuốc lá không có […]

Phí và lệ phí thẩm định cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Trước tác hại không nhỏ của thuốc lá đối với con người và xã hội, Nhà nước đã xếp thuốc lá thuộc nhóm hàng hoá hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng […]

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá như thế nào?

Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuốc lá cần đáp ứng được các quy định chặt chẽ của pháp luật thì  mới có thể kinh doanh bán buôn thuốc lá được. Vì thuốc lá là ngành nghề độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng do vậy […]