Điều kiện phân phối rượu là gì?

Quý khách muốn có hệ thống tổ chức bán rượu trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vậy điều kiện phân phối rượu cần những gì? thủ tục cụ tể ra sao…? Hãy...