Điều kiện nhập khẩu Rượu

Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Với nhu cầu kinh doanh các loại Rượu có xuất xứ từ nước khác, thương nhân cần nhập khẩu Rượu. Với vấn đề này, thương nhân cần lưu ý Điều kiện nhập khẩu Rượu như sau: Nội dung liên […]

Xin cấp giấy phép kinh doanh phân phối rượu nhanh chóng

Phân phối rượu là hoạt động mua sản phẩm rượu trực tiếp từ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu từ thương nhân nước ngoài để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu. Vậy để xin cấp giấy phép phân phối rượu, các doanh nghiệp […]

Xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công

– Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, hiện nay có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Trong đó, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là loại hình cần xin cấp Giấy phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình để được cấp Giấy phép rất phức tạp và […]

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu tại Việt Nam

Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Trong đó, phân phối rượu là loại hình cần xin cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình để được cấp Giấy phép rất phức tạp và cơ sở sản xuất cần đáp ứng được những điều kiện […]

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu

Trong quá trình thương nhân kinh doanh rượu sẽ có rất nhiều các vấn đề pháp lý cần lưu ý. Đặc biệt, Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ) là một trong các kiến thức mà các […]

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Trong đó, bán rượu tiêu dùng tại chỗ là loại hình cần xin cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình để được cấp Giấy phép rất phức tạp và cơ sở kinh doanh cần đáp ứng được […]

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Trong đó, sản xuất rượu công nghiệp là loại hình cần xin cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình để được cấp Giấy phép rất phức tạp và cơ sở sản xuất cần đáp ứng được những […]

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam

Trong quá trình thương nhân kinh doanh rượu sẽ có rất nhiều sự kiện xảy ra dẫn đến sự thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh rượu đã được cấp trước đó. Khi đó, thương nhân kinh doanh rượu phải thực hiện thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh […]

Một số lưu ý khi thương nhân kinh doanh rượu tại Việt Nam

Kinh doanh rượu tại Việt Nam đang là một thị trường mà được rất nhiều thương nhân đầu tư, đem lại lợi nhuận cao. Nhưng kinh doanh rượu là ngành nghề có điều kiện nên thương nhân cần tìm hiểu trước khi kinh doanh. Một số lưu ý khi thương nhân kinh doanh rượu tại […]