Điều Kiện Đối Với Giám Đốc Công Ty Cho Thuê Lại Lao Động

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với giám đốc công ty cho thuê lại lao động là nỗi băn khoăn nhất của các công ty khi bước chân vào lĩnh vực cho thuê lại lao động và xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Để giải đáp những băn khoăn, khúc mắc trên, Luật Thành Thái xin tư vấn cho quý […]

Vốn Pháp Định Của Doanh Nghiệp Cho Thuê Lai Lao Động

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là 2.000.000.000 đồng. Doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.  Hồ sơ chứng minh […]

Các Hành Vi Bị Cấm Đối Với Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động

Các hành vi bị cấm đối với hoạt động cho thuê lại lao động Đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động: a) Trả tiền lương và chế độ khác cho người lao động thuê lại thấp hơn so với nội dung đã thỏa thuận với bên thuê lại lao động; b) Cho […]

Danh Mục 17 Công Việc Được Thực Hiện Cho Thuê Lại Lao Động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ […]