Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Để được vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ bạn cần xin giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại cơ quan Công an. Nội dung liên quan: – Tư vấn cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm – Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, […]

Xin biên bản kiểm tra đủ điều kiện PCCC cho cơ sở kinh doanh

Với các cơ sở kinh doanh các ngành nghề có điều kiện, việc xin biên bản kiểm tra đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy là cần thiết và bắt buộc. Tuy nhiên, thủ tục này lại gây nhiều khó khăn cho chủ cơ sở khi họ không hiểu rõ có quy định […]

Thành lập công ty hợp danh ở Hải Dương

Công ty hợp danh là công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Luật Thành Thái […]

Một số thuật ngữ liên quan đến sản xuất kinh doanh hóa chất

Để sản xuất kinh doanh hóa chất bạn cần nắm được một số thuật ngữ liên quan đến sản xuất kinh doanh hóa chất. Luật Thành Thái gửi tới Quý khách một số thuật ngữ như sau: =>>>>>>>>Nội dung liên quan: – Thành lập công ty kinh doanh hóa chất – Nội dung biện pháp phòng ngừa, […]

Hướng dẫn phân loại khí dễ cháy

Kinh doanh hóa chất là ngành đang phát triển tại Việt Nam. Hóa chất có rất nhiều loại trong đó việc phân loại là bắt buộc. Đối với các chất khí dễ cháy sẽ được phân loại như sau: Bài viết tham khảo: – Hướng dẫn phân loại hóa chất là chất nổ – Hướng dẫn phân […]