Cấp Giấy Phép Xây Dựng Đối Với Nhà Ở Riêng Lẻ Tại Hà Nội

1. Căn cứ pháp lý Luật Xây Dựng 2014 Nghị Định 53/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Thông tư 15/2016 Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Cấp […]