Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất

Cá nhân,hộ gia đình bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và các tái sản khác gắn liền với đất có nhu cầu xin cấp lại. Luật Thành Thái sẽ giúp các cá nhân,hộ gia đình thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, chính xác và hiệu quả.Với phương châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy đến với Luật Thành Thái chúng tôi để đuợc phục vụ tốt nhất.

1. Công việc Luật Thành Thái thực hiện:

1.1.  Soan thảo hồ sơ

1.2.  Thay mặt hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC

1.3.  Lấy phiếu hẹn trả kết quả giải quyết

1.4.  Lấy kết quả giải quyết

2. Hồ sơ:

2.1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (bản chính theo mẫu)

2.2. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của chủ sử dụng đất (bản sao chứng thực)

2.3. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

3. Căn cứ pháp lý:

3.1.  Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

3.2.  Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013; số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010;

3.3.  Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;

– Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011; số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;

Tin liên quan