Tư vấn và dịch vụ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục pháp lý trong việc đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư là thủ tục lấy mất rất nhiều thời gian của các cá nhân,tổ chức, doanh nghiệp, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất công việc.Luật Thành Thái với đội ngũ chuyên viên, Luật sư, Luât gia giàu kinh nghiệm sẽ tháo gỡ các khó khăn mà các cá nhân,tổ chức, doanh nghiệp gặp phải.  Với phương châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy đến với Luật Thành Thái chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

1. Công việc Luật Thành Thái thực hiện:

1.1. Soạn thảo hồ sơ

1.2. Thay mặt cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”,

1.3. Nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

1.4. Nhận kết quả giải quyết

2. Hồ sơ:

2.1. Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);

2.2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

2.2.1. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

2.2.2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân;

2.3. Bản sao Giấy biên nhân đăng ký dự án đầu tư do Sở KH&ĐT cấp ngày;

2.4. Các tài liệu pháp lý liên quan khác (nếu có).

3. Căn cứ pháp lý:

3.1. Luật Đầu tư năm 2014.

3.2. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

3.3. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại VN.

3.4. Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Tin liên quan