Tư vấn và Dịch vụ đăng ký thành lập Công ty cổ phần trên cơ sở chia, tách, hợp nhất

Để giúp những thương nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi tháo gỡ những vướng mắc pháp lý trong quá trình đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Luật Thành Thái Với phương châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy đến với Luật Thành Thái chúng tôi để được phục vụ tốt nhất. Để thành lập Công ty cổ phần trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, Luật Thành Thái xin tư vấn các thủ tục như sau:

                        Tư vấn thành lập Công ty cổ phần – LH: 0977.184.216

1. Thành phần hồ sơ

1.1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

1.2. Dự thảo Điều lệ Công ty.

1.3. Danh sách cổ đông sáng lập.

1.4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật: Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài: Bổ sung bản sao thẻ hợp lệ tạm trú.

1.5. Các loại giấy tờ sau :

+ Quyết định và Biên bản họp bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty bị chia về việc chia Công ty (nếu là chia Cty).

+ Hợp đồng sáp nhập;

+ Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty nhận sáp nhập và Công ty bị sáp nhập (nếu là sáp nhập Cty).

+ Hợp đồng hợp nhất;

+ Quyết định và Biên bản bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc hợp nhất Công ty. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKDN của các Công ty bị hợp nhất (nếu là hợp nhất Cty).

+ Quyết định và biên bản bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bị tách về việc tách công ty và bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty.

2. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2014.

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

– Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ  thống ngành kinh tế Việt nam.

– Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy     định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015.

Tin liên quan