Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Tổ chức hội chợ,triển lãm thương mại là hình thức khá phổ biến mà các doanh nghiệp thực hiện trong việc xúc tiến thương mại. Nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc thủ tục hành chính, Luật Thành Thái xin cung cấp dịch vụ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn trình tự, thủ tục như sau:

1. Công việc Luật Thành Thái thực hiện:

a) Soạn thảo hồ sơ.

b) Thay mặt, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở công thương

c)  Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

d)  Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).

e) Đại diện khách hàng  nhận kết quả tại Sở công thương.

2. Thành phần hồ sơ:

2.1. Đơn đăng ký bổ sung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu.

2.2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật (Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và bản chụp (Đối với doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại từ lần thứ hai trở đi)..

2.3. Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)

3. Căn cứ pháp lý:

3.1. Luật thương mại 2005

3.2. Nghị định 37/2006/NĐ-CP của chính phủ về hoạt động xúc tiến thương mại

3.3. Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC  hướng dẫn khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định 37/2006

Tin liên quan