Tư vấn và dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một trong những thủ tục gặp nhiều khó khăn. Luật Thành Thái sẽ giúp tháo gỡ khó khăn mà cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đang gặp phải. Với phương châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy đến với Luật Thành Thái chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

                          LUẬT THÀNH THÁI. HOTLINE : 0912 264 553

1. Công việc Luật Thành Thái thực hiện

1.1. Soạn thảo hồ sơ

1.2. Thay mặt  cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức: nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn trả kết quả

1.3. Thay mặt cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

2.1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

2.2.  Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

2.2.1. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập

  • (hoặc) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • (hoặc) các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức:

2.2.2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ:

  • Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực
  • (hoặc) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân;

2.3  Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp;

2.4.  Bản báo cáo gồm các nội dung:

  • những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh;
  • những nội dung thay đổi so với dự án đang triển khai;
  • tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh;

2.5.  Báo cáo về việc tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo (theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2010/TT-BKH quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư)

2.6.  Các tài liệu pháp lý liên quan khác (nếu có).

3. Căn cứ pháp lý:

3.1. Luật Đầu tư năm 2014, Luật số: 67/2014/QH13;

3.2. Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư.;

3.3. Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN về áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

3.4. Công văn 4366/BKHĐT-PC triển khai thi hành Luật Đầu tư.

3.5. Công văn 5122/BKHĐT-PC  triển khai thi hành Luật đầu tư.

3.6. Số: 118/2015/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

3.7. 118/2015/NĐ-CP Quy địng chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư 2014.

3.8. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tin liên quan