Tư vấn và dịch vụ đăng ký lập dự án đầu tư

Các dự án đầu tư luôn là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên vấn đề đăng ký lập dự án luôn là vấn đề nan giải đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Luật Thành Thái với đội ngũ chuyên viên, Luật sư, Luật gia giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ sẽ tháo gỡ những khó khăn mà các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức gặp phải. Với phương châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy đến với Luật Thành Thái chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

1. Công việc Luật Thành Thái thực hiện

1.1. Soạn thảo hồ sơ

1.2. thay mặt các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

1.3. Nhận kết quả tại bộ phận một cửa

2. Thành phần hồ sơ:

2.1.  Bản đăng ký dự án đầu tư (theo mẫu).

2.2.  Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

2.2.1.  Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

2.2.2.  Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân;

2.3.  Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước

2.4.  Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, kèm theo một số văn bản về việc xác định địa điểm đầu tư:

2.4.1.  Có một trong các văn bản sau của cấp có thẩm quyền: Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất/ Văn bản lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất/ văn bản pháp lý tương đương.

2.4.2.  Tài liệu liên quan đến quy hoạch khu đất được cấp có thẩm quyền cung cấp: Chứng chỉ quy hoạch/ Giấy phép quy hoạch/ Quy hoạch tổng mặt bằng/ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

2.4.3.  Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến đất đai, quy hoạch (nếu có);

3. Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

3.1. Luật Đầu tư năm 2014

3.2. 118/2015/NĐ-CP Quy địng chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư 2014.

3.3. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tin liên quan