Tư vấn sáp nhập các loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển và kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể thay đổi cơ cấu, và cách thức huy động vốn cũng như hoạt động quản lý nội bộ của mình dẫn đến việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, các loại hình công ty trong doanh nghiệp. Trong đó, sáp nhập doanh nghiệp là một hoạt động vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của một doanh nghiệp. Nắm bắt được điều đó Luật Thành Thái với phương châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Luật Thành thái luôn là đối tác tin cậy, đảm bảo để hoàn thiện các yêu cầu của khách hàng.

                Tư vấn sáp nhập các loại hình doanh nghiệp – 081 439 3779

1. Thành phần hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp

1.1. Các doanh nghiệp hợp nhất phải có cùng loại hình. (ex: TNHH- TNHH, CP-CP- CP)
1.2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

1.3. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

1.4. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

1.5. Dự thảo điều lệ công ty.
1.6. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2+ và Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần.
1.7. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
1.8. Quyết định sáp nhập công ty,
1.9. Biên bản họp của hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty.
1.10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác tương đương.
1.1. Các giấy tờ chứng thực cá nhân Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật .

2Căn cứ pháp lý

2.1. Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2.2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2.3. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

2.4. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ  thống ngành kinh tế Việt nam.

2.5. Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015.

3. Cam kết của công ty:

Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc khi sử dụng dịch vụ Luật Thành Thái.

Ngoài ra, Luật Thành Thái còn cung cấp các dịch vụ tư vấn cấp giấy phép bán buôn rượu, bán lẻ rượubán lẻ sản phẩm thuốc lá, bán buôn sản phẩm thuốc látư vấn các vấn đề về doanh nghiệp và các giấy phép kinh doanh khác.

Tin liên quan