Tư vấn và dịch vụ tách thửa đất hoặc hợp thửa đất

Các cá nhân,hộ gia đình muốn tách thửa đất hoặc hợp thửa đất cần phải tuân theo các quy định pháp lý do nhà nước quy định. Luật THÀNH THÁI với đội ngũ chuyên viên,nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên môn sẽ giúp các hộ gia đình,cá nhân thực hiện và giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng.Sau đây, Luật Thành Thái xin chia sẻ về các quy trình thực hiện như sau:

1. Công việc Luật Thành Thái thực hiện:

1.1. Soạn thảo hồ sơ

1.2. Thay mặt hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Lấy phiếu hẹn trả kết quả giải quyết TTHC

1.4. Nhận kết quả giải quyết

2. Hồ sơ:

2.1.  Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa đất (theo mẫu)

2.2.  Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

3. Căn cứ pháp lý:

3.1.  Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;  Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

3.2.  Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013; số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010;

3.3.  Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;

3.4.  Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011; số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;

 

Tin liên quan