Chế độ của người lao động làm việc không trọn thời gian

Làm việc không chọn thời gian hay còn gọi làm part time là một hình thức lao động phổ biến hiện nay. Với tinh chất linh hoạt về thời gian, việc làm part time ngày càng phổ biến.  Sau đây, Luật Thành Thái cung cấp tới các doanh nghiệp và người lao động những kiến thức về Chế độ làm việc của người lao động làm việc không trọn thời gian theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012 (BLLĐ 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1. Làm việc không trọn thời gian là gì?

Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động.

chế độ làm việc không trọn thời gian
            Tư vấn về chế độ làm việc không trọn thời gian – LH: 0912.264.553

2. Quyền của người lao động không trọn thời gian.

Ngoài các quyền và nghĩa vụ giống người lao động trọn thời gian, người lao động không trọn thời gian có các quyền:

2.1 Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

2.2 Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tin liên quan