TƯ VẤN VỀ CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Việc luân chuyển người lao động đi làm việc nơi khác là một trong những thực tế phát sinh trong các doanh nghiệp để đảm bảo có đủ nguồn lao động cung ứng, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được đầy đủ các trình tự, thủ tục của pháp luật lao động về việc chuyển người lao động đi làm việc nơi khác. Luật Thành Thái cung cấp tới các doanh nghiệp những quy định của pháp luật lao động về việc chuyển NLĐ đi làm công việc khác so với HĐLĐ.

Điều 31 BLLĐ 2012 quy định về trường hợp luân chuyển người lao động đi làm việc nơi khác như sau:

– Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

– Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

– Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Hãy liên hệ Luật Thành Thái : 0912.264.553 để được cung cấp dịch vụ nhanh nhất và chính xác nhất , chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn.

Tin liên quan