Vốn Pháp Định Của Doanh Nghiệp Cho Thuê Lai Lao Động

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là 2.000.000.000 đồng. Doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động. 

Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn pháp định theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP gồm:

Đối với doanh nghiệp trong nước:

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi;

c) Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Tuy nhiên, kể từ ngày luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì vốn pháp định được hiểu là Vốn điều lệ công ty đã đăng kí và để chứng minh số vốn này cần các giấy tờ sau:

  • Đối với doanh nghiệp thành lập dưới 01 năm: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng; Biên bản họp về việc góp vốn, phiếu thu tiền mặt hoặc chứng từ góp vốn.
  • Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm: Báo cáo tài chính có kiểm toán 02 năm gần nhất đến thời điểm hiện tại.

Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:

a) Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động. Có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên;

b) Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên;

c) Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Luật Thành Thái cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động gồm:

– Tư vấn về các điều kiện xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

– Thay mặt khách hàng giải trình các điều kiện theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép;

– Nhận giấy phép và giao lại giấy phép cho Quý khách.

Thời gian hoàn thành thủ tục: 30 ngày làm việc kể từ ngày quý khách cung cấp đủ hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ luật sư tư vấn: Hotline: 0961961043 hoặc Email: luatthanhthai@gmail.com

Tin liên quan