Xin giấy phép đầu tư tại Hải Dương

Trong những năm gần đây, thị trường Việt Nam luôn được đánh giá là một thị trường có nhiều tiềm lực phát triển kinh tế và là sự lựa chọn đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn khi xin giấy phép đầu tư. Sau đây, Luật Thành Thái xin tư vấn về thủ tục xin giấy phép đầu tư tại Hải Dương.

I. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ TẠI HẢI DƯƠNG

– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế ;

– Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế ;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP ;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC .

II. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI HẢI DƯƠNG

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

– Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

– Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương có quyền tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

4. Đối với các dự án đầu tư lớn theo quy định tại Điều 30 và Điều 31 Luật đầu tư 2014:

Thẩm quyền quyết định chủ trường đầu tư thuộc Quốc hội và Thủ tướng chính phủ.

III. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1.Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho sở Kế hoạch đầu tư Hải Dương. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hải Dương

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho UBND tỉnh Hải Dương. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

III. CÔNG VIỆC LUẬT THÀNH THÁI THỰC HIỆN

Thay mặt khách hàng thực hiện các công việc:

– Soạn thảo hồ sơ;

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

– Trao đổi, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ và dự án;

– Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm thực hiện dự án đầu tư, tìm kiếm các nguồn hàng, đối tác và nguồn lao động. Hỗ trợ và tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động của công ty.

IV. KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

– Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc

– Văn bản chấp thuận đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

– Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (nếu có);

IV. CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra, Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng các vấn đề về mặt pháp lý về đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ,… . Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại: 0359.948.883

Địa chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn trực tiếp

Tin liên quan