Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài muốn bán lẻ hàng hóa thì cần xin Giấy phép kinh doanh không?

LUẬT THÀNH THÁI – HOTLINE: 0961 961 043

Giấy phép kinh doanh là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Tổ chức kinh tế (TCKT) có vốn đầu tư nước ngoài, thể hiện việc Nhà nước cho phép TCKT đó được thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào, khi muốn bán lẻ hàng hóa thì TCKT có vốn đầu tư nước ngoài cũng cần phải xin Giấy phép kinh doanh.

Nhằm tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp xin tư vấn và hướng dẫn cho quý khách hàng như sau:

Có thể quan tâm: Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu nhanh

 1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Nội dung tư vấn

2.1. Các trường hợp phải xin Giấy phép kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, TCKT có vốn đầu tư nước ngoài phải xin Giấy phép kinh doanh khi thực hiện các hoạt động sau:

a) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;

b) Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;

d) Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

đ) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

e) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;

g) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

h) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

i) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

LUẬT THÀNH THÁI – HOTLINE: 0961 961 043

2.2. Các trường hợp không phải xin Giấy phép kinh doanh

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP: TCKT thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, đó là các CTCKT mà:

a) Có Tổ chức kinh tế (trong đó Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế (trong đó Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

khi thực hiện hoạt động bán lẻ thì không cần xin Giấy phép kinh doanh mà được quyền thực hiện hoạt động bán lẻ sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline 0961 961 043. Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Các bài viết liên quan:

Hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu

Quyền và nghĩa vụ của các thương nhân bán lẻ rượu

Điều kiện đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu

Tin liên quan