Cấp giấy phép biểu diễn ở nước ngoài

Để có thể mang các sản phẩm nghệ thuật vươn tầm thế giới thì các cá nhân, tổ chức cũng cần phải đáp ứng được các điều kiện pháp lý được nhà nước quy định.Với mong mu...