Ý nghĩa của việc quy định chính sách ưu đãi trong Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính sách ưu đãi Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được quy định tại Chương III Luật Thuế TNDN 2008 sửa đổi 2013, theo đó Nhà nước có một số chính sách như:

– Ưu đãi về thuế suất (áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, áp dụng thuế suất 10%, áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm);

– Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế;

– Quy định về trường hợp giảm thuế khác;

– Chuyển lỗ, trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Các chính sách ưu đãi thuế này có ý nghĩa như sau:

  • Thu hút vốn đầu tư

  • Ưu tiên phát triển ngành, vùng, lĩnh vực:

Áp dụng việc ưu đãi, miễn, giảm thuế cho các lĩnh vực quan trọng, các ngành mũi nhọn hoặc có lợi thế phát triển và ngành tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao ở từng nước…

  • Khuyến khích xuất khẩu

  • Sử dụng lao động, tạo công ăn việc làm cho người lao động

  • Giải quyết những khó khăn tạm thời, cấp bách trước mắt về vốn cho doanh nghiệp

Hay nói cách khác, những chính sách này chiếu cố đến hoàn cảnh khó khăn của đối tượng nộp thuế. Ví dụ: việc giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp là một sự hỗ trợ từ phía Chính phủ nhất là doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về vốn.

 

Khi khoản thuế thu nhập phải nộp giảm đi, DN sẽ thu được mức lợi nhuận sau thuế cao hơn. Điều này cho phép DN có thể huy động thêm nguồn tài chính để đầu tư đổi mới, nâng cấp máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất, hoặc thậm chí có thể hạ giá bán hàng hoá để giành lợi thế trong cạnh tranh.

  • Để giải quyết một số chính sách xã hội

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Luật Thành Thái. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ đến Luật Thành Thái theo hotline: 081 439 3779 hoặc email: luatthanhthai@gmail.com. Luật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Có thể tham khảo thêm:

Quy trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình điện lực

Chịu thuế thu nhập khi chuyển nhượng vốn

Doanh nghiệp có được khuyến mãi đến 100% giá trị hàng hóa ?

 

 

 

Tin liên quan