Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp nước ta đang dần thay đổi để thích nghi hơn với cơ chế thị trường đồng thời góp phần hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trên thế giới. Chính vì vậy mà nhu cầu thay đổi đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật, Thay đổi chủ sở hữu, Thay đổi cổ đông công ty cổ phần, Thay đổi thành viên góp vốn,…. càng trở lên nhiều hơn. Nhằm đáp ứng được nhu cầu về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, Luật Thành Thái xin cung cấp cho quý khách hàng những thông tin, lưu ý cần thiết sau.

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần phải theo đúng mẫu được quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp. Đối với từng vấn đề thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị các hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo biểu mẫu được hướng dẫn bởi thông tư này. Ví dụ khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật thì cần làm theo mẫu được quy định tại Phục lục II-2 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần phải cung cấp đầy đủ thông tin về: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã sthuế; và các thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

– Khi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành nộp lệ phí tại bộ phận thu phí và nộp kèm biên lai thu phí với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Tin liên quan