Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát sinh giữa các yếu tố có quan hệ với nuớc ngoài. Với đội ngũ nhân viên, luật sư, luật gia có chuyên môn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi Luật Thành Thái mong muốn trợ giúp cho khách hàng những thủ tục nhanh gọn, đơn giản nhất trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

  1. Căn cứ pháp lý

1.1. Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

1.2. Luật 52/2010/QH12 Nuôi con nuôi;

1.3. Thông tư 12/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;

  1. Hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Không đích danh)

2.1. Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính)

2.2. Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân hoặc giầy tờ có giá trị thay thế; (Bảo sao)

2.3. Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; (Bản chính)

2.4. Bản điều tra về tâm lý, gia đình; (Bản chính, cấp chưa quá 12 tháng)

2.5. Văn bản xác nhận về tình trạng sức khỏe; (Bản chính, cấp chưa quá 12 tháng)

2.6. Văn bản xác nhận về thu nhập và tài sản; (Bản chính, cấp chưa quá 12 tháng)

2.7.  Phiếu lý lịch tư pháp; (Bản chính, cấp chưa quá 12 tháng)

2.8. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao nếu là Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản gốc nếu là giấy xác nhận tình trạng độc thân).

Lưu ýCác giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt Nam và hợp pháp hoá tại Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có  lại.

luatthanhthai - con nuoi

3. Tư vấn xin nhận nuôi con nuôi

3.1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin nuôi con nuôi;

3.2. Ngay sau khi khách hàng ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, Luật Thành Thái sẽ tiến hành soạn hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan tới việc xin nuôi con nuôi cho khách hàng;

3.3. Thay mặt và đại diện cho Quý khách hàng tiến hành để nộp hồ sơ xin nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền;

3.4. Theo dõi, bổ sung hồ sơ và trả lời hồ sơ đã nộp tại cơ quan có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Quý khách hàng;

3.5. Soạn thảo Đơn khiếu nại quyết định từ chối nuôi con nuôi (Nếu có);

Tin liên quan