Danh mục các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với “động vật nhai lại”

Mỗi loại động vật khi đăng ký kiểm dịch sẽ có các chỉ tiêu hay các đối tượng bệnh kiểm dịch khác nhau. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với “động vật nhai lại”.

I. Danh mục các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với “động vật nhai lại”

  Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
1 Bệnh Viêm đường sinh dục truyền nhiễm Bovine genital campylobacteriosis
2 Bệnh Viêm phổi màng phổi truyền nhiễm bò Bovine contagious pleuropneumonia
3 Bệnh Viêm não thể xốp bò Bovine Spongiform Encephalopathy
4 Bệnh Sốt Q Q fever
5 Bệnh Cúm bò Bovine ephemeral fever
6 Bệnh Bạch huyết bò Enzootic bovine leukosis
7 Bệnh Viêm mũi khí quản truyền nhiễm ở bò Infectious bovine rhinotracheitis
8 Bệnh Tiêu chảy có màng nhày do virut ở bò Bovine viral diarrhoea/mucosal disease
9 Bệnh Xạ khuẩn Actinomycosis
10 Bệnh Ung khí thán Gangraena emphysematosa
11 Bệnh Loét da quăn tai Coryza gangreanosa
12 Bệnh Tụ huyết trùng Pasteurellosis
13 Bệnh Dịch tả loài nhai lại nhỏ Peste des petits ruminants
14 Bệnh Viêm phổi màng phổi truyền nhiễm dê Caprine contagious pleuropneumonia
15 Bệnh Đậu dê và cừu Sheep pox and goat pox
16 Bệnh Lở mép truyền nhiễm dê Contagious ecthyma of goat
17 Bệnh Cạn sữa truyền nhiễm dê Caprine contagious agalactia
18 Bệnh Viêm khớp dê Caprine arthritis
19 Bệnh Sẩy thai truyền nhiễm cừu Enzootic abortion of ewes
20 Bệnh Tiên mao trùng Trypanosomiasis
21 Bệnh do Trichomonas Trichomonosis
22 Bệnh Lê dạng trùng Babesiosis
23 Bệnh Biên trùng Anaplasmosis
24 Bệnh do Theileria Theileriosis
25 Bệnh Gạo bò Bovine cysticercosis
26 Bệnh Viêm da nổi cục truyền nhiễm Lumpy skin disease
27 Bệnh Lao bò Bovine Tuberculosis

II. Các dịch vụ Công ty TNHH Thành Thái Và Đồng Nghiệp thực hiện

Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ:

    ….

Ngoài ra, Công ty TNHH Thái Thái và Đồng Nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng khi có nhu cầu kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại Việt Nam. Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc về kiểm dịch động vật xin liên hệ với chúng tôi.

Tin liên quan