Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Đi liền với hoạt động hội nhập kinh tế của Việt Nam với thế giới là quá trình đầu tư của các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Một trong các hình thức đầu tư là góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa trên, Luật Thành Thái xin tư vấn sơ bộ vấn đề này như sau:

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2014;
 • Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

2.1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 •  Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

2.2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh;
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

3. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

3.1. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế

1. Trong trường hợp này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung. Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức.

3. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ  tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện phải thông báo bằng văn bản  nêu rõ lý do.

3.2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ  của tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư thuộc trường hợp này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Dịch vụ hỗ trợ của Luật Thành Thái

 • Tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Theo dõi tiến trình, nhận các thông báo và xử lý các vấn đề phát sinh của hồ sơ.
 • Tư vấn các vấn đề sau khi đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ về việc Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài . Nội dung tư vấn có thể thay đổi theo sự thay đổi của pháp luật. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ đến Luật Thành Thái theo hotline: 0982.998.824 hoặc email: luatthanhthai@gmail.comLuật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Có thể tham khảo thêm:

Tư vấn và dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tư vấn và dịch vụ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Tư vấn và dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tin liên quan