Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất là việc thường khiến các cá nhân, hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn.Luật Thành Thái với đội ngũ chuyên viên, Luật sư, Luật gia giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ […]