Điều kiện công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

Do tiến trình phát triển của xã hội, trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa ngày càng nhiều. Chính vì vậy, nhận con nuôi thể hiện tính nhân văn, tạo cơ hội cho các em có nơi nương tựa. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi cũng được pháp luật điều chỉnh và có yêu cầu về điều kiện của người nhận con nuôi. Sau đây, Luật Thành Thái xin chia sẻ Điều kiện công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi hiện nay như sau:

1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

1.2 Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên – không áp dụng đối với trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu,dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi;

1.3 Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi – không áp dụng đối với trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu,dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi;

1.4 Có tư cách đạo đức tốt.

Điều kiện và thủ tục xin nhận con nuôi
Điều kiện và thủ tục xin nhận con nuôi

2. Các trường hợp không được nhận con nuôi

2.1 Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

2.2 Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

2.3 Đang chấp hành hình phạt tù;

2.4 Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Tin liên quan