Muốn kết hôn với người nước ngoài cần điều kiện gì?

Kết hôn là một việc “trọng đại” của mỗi người, hôn nhân xuất phát từ tình yêu của hai bên và không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc gia. Do đó, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng đã  quy định về điều kiện kết hôn với người nước ngoài để điều […]

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Bạn đang có ý định muốn kết hôn với người nước ngoài? Và bạn đang băn khoăn rằng cần làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài như thế nào? Luật Thành Thái với phương châm  “Chuyên nghiệp, nhanh gọn, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả, sẽ giải đáp thắc mắc về […]

Đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam

Luật Thành Thái và Cộng sự với “Kim chỉ nam” là: “Chuyên nghiệp, nhanh gọn, Chính xác” kết hợp với mục tiêu mà Luật Thành Thái luôn luôn hướng tới chính là “Thành công của khách hàng”. Luôn mong góp phần sẻ chia giúp các bên hoàn thiện những thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng […]

Tư vấn lễ tổ chức đăng ký kết hôn của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật Thành Thái và Cộng sự với “Kim chỉ nam” là: “Chuyên nghiệp, nhanh gọn, Chính xác” kết hợp với mục tiêu mà Luật Thành Thái luôn luôn hướng tới chính là “Thành công của khách hàng”. Luôn mong góp phần sẻ chia giúp các bên hoàn thiện những thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng […]

Tư vấn và Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Luật Thành Thái và Cộng sự với “Kim chỉ nam” là: “Chuyên nghiệp, nhanh gọn, Chính xác” kết hợp với mục tiêu mà Luật Thành Thái luôn luôn hướng tới chính là “Thành công của khách hàng”. Luôn mong góp phần sẻ chia giúp các bên hoàn thiện những thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng […]

Tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trong những năm gần đây Việt Nam đã và đang mở cửa giao lưu hợp tác phát triển không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà không ngững mở rộng giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật với các nước trong khu vự ASEAN, khu vực Châu Á và các nước trên thế […]