Trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi khu vực biên giới

Nhận con nuôi là một hành động nhân văn thể hiện tình người giữa con người với con người. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi để được nhà nước công nhận thì phải tiến hành thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, Luật Thành Thái xin tư vấn về […]