Đăng ký nuôi con nuôi thực tế

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Trong thực tế xã hội Việt Nam, và trong gia đình Việt Nam phổ biến tình trạng cho và nhận nuôi con nuôi thực tế và không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Với đội ngũ nhân viên, luật sư, […]

Quyền và nghĩa vụ khi chấm dứt nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Tư vấn chấm dứt việc nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Sự đồng ý của cha mẹ người được nhận làm con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống.Luật Thành Thái mong muốn trợ giúp cho khách hàng những thủ tục nhanh gọn,đơn giản trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Một khía cạnh mà Thành Thái tôi muốn đề cập trong lĩnh vực này đó chính là sự đồng ý của […]

Tư vấn tìm gia đình thay thế cho trẻ em được nuôi dưỡng

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Tư vấn các hành vi bị cấm trong việc nhận nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Tư vấn các trường hợp không được nhận con nuôi

Thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát sinh giữa các […]

Tư vấn các điều kiện nhận nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nuớc

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Tuy nhiên, để được nuôi con nuôi trong nước, người xin nuôi con nuôi phải đăng ký tại CQNN. Sau đây, Luật Thành Thái xin tư vấn cho khách hàng thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước: Căn cứ pháp […]