Tư vấn và dịch vụ tách thửa đất hoặc hợp thửa đất

Các cá nhân,hộ gia đình muốn tách thửa đất hoặc hợp thửa đất cần phải tuân theo các quy định pháp lý do nhà nước quy định. Luật THÀNH THÁI với đội ngũ chuyên viên,nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên môn sẽ giúp các hộ gia đình,cá nhân thực hiện và giải quyết thủ tục […]