Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đầu tư: Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đầu tư. Cụ thể, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động dự […]

Tư vấn và dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một trong những thủ tục gặp nhiều khó khăn. Luật Thành Thái sẽ giúp tháo gỡ khó khăn mà cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đang gặp phải. Với phương châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là […]