Tư vấn và dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên thành Công ty TNHH Một thành viên

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là cách thức mà chủ doanh nghiệp có thể áp dụng để DN phù hợp với đặc thù, quy mô và định hướng phát triển trong từng giai đoạn hoạt động. Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Thái  đưa ra tư vấn về thủ tục để chuyển đổi Công ty TNHH Hai thành viên thành Công ty TNHH Một thành viên. Đây là trường hợp một thành viên góp vốn chuyển trong Công ty TNHH Hai thành viên chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên còn lại trong công ty.

I. HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP:

Hồ sơ chuyển đổi sẽ bao gồm các giấy tờ như sau:

1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Người kê khai cần lưu ý cập nhật ngành nghề kinh doanh theo QĐ Số 27/2018/QĐ-TTg về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

2) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

3) Quyết định bằng văn bản và Bản sao hợp lệ Biên bản họp về việc thay đổi của Hội đồng thành viên;

4) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty và các giấy tờ chứng minh;

5) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo này bao gồm các nội dung thay đổi khi tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Tên Doanh nghiệp chuyển đổi, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty….). Thông báo này gửi tới Phòng ĐKKD của tỉnh/thành phố nơi DN đặt trụ sở.

6) Giấy tờ chứng thực;

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân, hồ sơ cần kèm theo Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ – CP của Chính Phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức thì hồ sơ phải kèm theo Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác của CSH công ty.

7) Giấy tờ liên quan đến người đại diện theo ủy quyền và việc ủy quyền;

Công ty chuyển đổi tổ chức theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên thì hồ sơ còn bao gồm một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo ủy quyền.

Công ty chuyển đổi tổ chức theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên thì hồ sơ kèm theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

8) Giấy tờ khác (tùy từng trường hợp): thông báo về việc thay đổi mẫu dấu…;

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  • Nghị định Số 78/2015/NĐ – CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký Doanh nghiệp;
  • Quyết định Số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 V/v Ban hành Hệ thống ngành nghề Kinh tế Việt Nam;

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Thái về việc chuyển đổi Công ty TNHH Hai thành viên thành Công ty TNHH Một thành viên. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ đến Luật Thành Thái theo hotline: 0961 961 043 hoặc email: luatthanhthai@gmail.com. Luật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ một cách tốt nhất.

 

Tin liên quan