Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế

Thủ tục pháp lý trong việc xin Giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế luôn là công việc tốn rất nhiều thời gian của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nắm bắt được những khó khăn đó, Luật Thành Thái xin chia sẻ những thủ tục về việc cấp giấy phép tổ chức […]

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Để có những chương trình nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế thì việc mời các cá nhân,tổ chức vào Việt Nam biểu diễn là điều thiết yếu.Đồng thời để làm được điều này thì các cá nhân,đơn vị đứng ra tổ chức phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc mời […]

Cấp giấy phép cho tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Để có những chương trình nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế thì việc mời các cá nhân,tổ chức vào Việt Nam biểu diễn là điều thiết yếu. Để làm được điều này thì các cá nhân,đơn vị đứng ra tổ chức phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc mời các […]

Cấp giấy phép biểu diễn ở nước ngoài

Để có thể mang các sản phẩm nghệ thuật vươn tầm thế giới thì các cá nhân, tổ chức cũng cần phải đáp ứng được các điều kiện pháp lý được nhà nước quy định.Với mong muốn giúp các cá nhân,tổ chức có thể thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh nhất,Luật […]

Cấp giấy phép tổ chức nghệ thuật,biểu diễn thời trang

Để có thể tổ chức một chương trình nghệ thuật tới công chúng thì các cá nhân,đơn vị đứng ra tổ chức phải đáp ứng được các điều kiện pháp lý được nhà nước quy định.Một trong các điều kiện cơ bản là phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép […]

Tư vấn và dịch vụ cấp giấy phép tổ chức nghệ thuật,biểu diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Để có thể tổ chức một chương trình nghệ thuật tới công chúng thì các cá nhân,đơn vị đứng ra tổ chức phải đáp ứng được các điều kiện pháp lý được nhà nước quy định.Với mong muốn giúp các cá nhân,tổ chức có thể thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh […]