Danh mục các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với loài “cá”

Mỗi loại động vật khi đăng ký kiểm dịch sẽ có các chỉ tiêu hay các đối tượng bệnh kiểm dịch khác nhau. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với loài “cá”. I. Danh mục các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với […]

Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống nuôi trồng

Ngày nay, trong chăn nuôi để có được một vụ mùa bội thu thì một trong những tiêu chí phải đặt lên hàng đầu đó là giống nuôi trồng phải khỏe mạnh, phát triển tốt. Chính vì vậy Thủy sản làm giống nuôi trồng phải được kiểm dịch trước khi xuất phát khỏi cơ sở […]

Những loài động vật chăn nuôi nào phải kiểm dịch động vật?

Hiện nay, động vật chăn nuôi muốn bán ra thị trường kinh doanh thì phải đăng ký kiểm dịch động vật. Nhưng không phải phải động vật nào cũng phải đăng ký kiểm dịch động vật. Để biết rõ hơn những loài động vật nào bắt buộc phải đăng ký kiểm dịch động vật, Luật […]