TƯ VẤN NHỮNG NỘI DUNG KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Với xu thế hội nhập quá trình phát triển kinh tế đã và đang diễn ra hết sức sôi động nhu cầu sử dụng nguồn lao động trong các doanh nghiệp, cũng như nhu cầu tìm việc của người lao động không ngừng tăng. Tuy nhiên thực tế thường thấy việc giao kết thỏa thuận […]

TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Trong những năm gần đây xu hướng tranh chấp quyền và nghĩa vụ phát sinh trong Hợp đồng lao động đã và đang diễn ra khá phổ biến trong các doanh nghiệp. Nắm bắt được xu thế đó Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho các Doanh nghiệp cũng như Người lao động nắm bắt được […]