Tư vấn Xin cấp Giấy phép phân phối rượu

Rượu là một mặt hàng đồ uống phổ biến đối với tất cả mọi người. Nhu cầu về rượu rất lớn, tuy nhiên việc kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách tất cả các vấn đề về thủ tục Xin giấy phép […]

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu

Trong quá trình thương nhân kinh doanh rượu sẽ có rất nhiều các vấn đề pháp lý cần lưu ý. Đặc biệt, Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ) là một trong các kiến thức mà các […]

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Trong đó, bán rượu tiêu dùng tại chỗ là loại hình cần xin cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình để được cấp Giấy phép rất phức tạp và cơ sở kinh doanh cần đáp ứng được […]

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam

Trong quá trình thương nhân kinh doanh rượu sẽ có rất nhiều sự kiện xảy ra dẫn đến sự thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh rượu đã được cấp trước đó. Khi đó, thương nhân kinh doanh rượu phải thực hiện thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh […]

Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu

Trong quá trình thương nhân kinh doanh rượu sẽ có rất nhiều các vấn đề pháp lý cần lưu ý. Đặc biệt, các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu là một trong các kiến thức mà các thương nhân cần tìm hiểu trước khi kinh doanh rượu. 1. Các […]

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

Nhận thấy nhu cầu các thương nhân mở các cơ sở sản xuất rượu công nghiệp ngày càng tăng. Trong khi đó, các thương nhân lại không nắm bắt được hết các điều kiện về sản xuất rượu công nghiệp theo quy định pháp luật. Công ty TNHH Luật Thành Thái và Đồng Nghiệp xin […]

Quy trình mở cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh?

Rượu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, có rất nhiều loại hình kinh doanh, sản xuất rượu. Trong đó sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là loại hình truyền thống. Các chủ thể muốn sản xuất rượu thủ công cần phải xin cấp Giấy phép sản xuất thủ công nhằm mục […]

1 / 212