Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Trong xu thế mở cửa nền kinh tế, Việt Nam là thị trường thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh ngành bán lẻ. Nghị định 09/2018/NĐ-CP được ban hành, quy định trực tiếp về việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ […]

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Dựa vào nhu cầu hoạt động của Doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài có quyền chấm dứt hoạt động Chi nhánh ở Việt Nam. Trong trường hợp này, cần lưu ý: 1. Căn cứ chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài Chi nhánh của thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt […]

Cấp Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Tại Việt Nam

    Cấp Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Tại Việt Nam. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mục đích để tìm hiểu thị trường và […]

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Việc tiến hành chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài sẽ có nhiều vấn đề pháp lý nảy sinh mà doanh nghiệp không thể tự mình xử lý. Luật Thành Thái với phương châm “Chuyên nghiệp, nhanh gọn, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả, chúng tôi thấu […]

Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài của bạn đã được thành lập nhưng đã sắp hết hạn. Bạn đang có nhu cầu xin gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đó. Hãy để Luật Thành Thái tư vấn giúp bạn: Luật thành Thái tư vấn gia […]