Danh mục các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với loài “cá”

Mỗi loại động vật khi đăng ký kiểm dịch sẽ có các chỉ tiêu hay các đối tượng bệnh kiểm dịch khác nhau. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với loài “cá”. I. Danh mục các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với […]