Xin biên bản kiểm tra đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Là đơn vị kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc sự quản lý của Công an Phòng cháy chữa cháy (PCCC), đơn vị bạn bắt buộc phải đạt điều kiện về PCCC để có thể duy trì hoạt động theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Việc đạt chuẩn này thể hiện qua Biên […]

Nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy

I. Căn cứ pháp lý Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 sửa đổi bổ sung 2013 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013; Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của […]

Xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy nhanh tại Hà Nội

Đối với các cơ sở kinh doanh và phương tiện đặc thù cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy mới được phép đi vào hoạt động, và câu hỏi được đặt ra là thủ tục xin giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy như nào? xin giấy phép chứng […]

Nội quy phòng cháy chữa cháy trong Công ty

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mọi cá nhân và tổ chức để đảm bảo sự an toàn tài sản cũng như tính mạng của tất mọi người trong công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Chính vì thế cần đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị phòng cháy và chữa cháy. Đối […]

Đối tượng cấp giấy phép Phòng cháy & chữa cháy

Hiện nay việc xin giấy phép phòng cháy chữa cháy đang khiến cho rất nhiều doanh nghiệp, công ty, cá nhân … trong hoạt động kinh doanh, xây dựng, vui chơi và giải trí băn khoăn và lo lắng vì các thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy rất phức tạp, mất nhiều thời gian cũng như […]