Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Công Trình Cho Doanh Nghiệp

Luật Thành Thái xin tư vấn chi tiết cho quý Công ty về Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Công Trình Cho Doanh Nghiệp như sau: Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III. – Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng I: […]