Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Công Trình Cho Doanh Nghiệp

Luật Thành Thái xin tư vấn chi tiết cho quý Công ty về Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Công Trình Cho Doanh Nghiệp như sau:

  1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

– Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng I: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng;

– Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng II, III: Sở Xây dựng.

  1. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

Đối với từng Hạng chứng chỉ sẽ có các điều kiện khác nhau về nhân sự và kinh nghiệm. Cụ thể như sau:

Hạng I:

– Có ít nhất 10 người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

– Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.

Hạng II:

– Có ít nhất 10 người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp; Những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc đảm nhận;

– Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp;

– Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

Hạng III:

– Có ít nhất 5 người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận;

– Có ít nhất 5 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực

  1. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

– Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt;

– Bản kê khai về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất liên quan đến hoạt động thiết kế;

– Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với hoạt động thiết kế;

– Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với hoạt động thiết kế.

  1. Trình tự cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực:

a) Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng; trình Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định.

Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 15 ngày với chứng chỉ năng lực hạng I; 10 ngày với Chứng chỉ năng lực hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ năng lực; Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực tới Bộ Xây dựng. Trong thời gian 05 ngày, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực; đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực; và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

DỊCH VỤ CỦA LUẬT THÀNH THÁI

Luật Thành Thái cung cấp dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III cho quý Công ty bao gồm các dịch vụ:

– Tư vấn điều kiện để được cấp Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng;

– Tư vấn các thủ tục xin cấp Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng;

– Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

– Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng để được cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng;

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ tại cơ quan có thẩm quyền.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *