Lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2014, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ có thông tin: Tên, địa chỉ, vốn điều lệ, thông tin người đại diện theo pháp luật, đối với công ty TNHH thì có thêm thông tin chủ sở hữu công ty và thành viên góp vốn. Các nội dung ngành nghề, danh […]

Cách thức trở thành thành viên trong doanh nghiệp

Thông thường, doanh nghiệp (DN) được hình thành đều có thành viên của doanh nghiệp. Tư cách thành viên có thể xác lập tại thời điểm thành lập mới hoặc trong quá trình hoạt động của DN. 1. Đối tượng có quyền trở thành thành viên Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các cá […]

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là một trong những thủ tục phức tạp. Trước hết là vì cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần gồm nhiều thành viên, có sự hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông sáng lập. Đồng thời, vốn điều lệ của công […]

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Để giúp những thương nhân  thuận lợi tháo gỡ những vướng mắc pháp lý trong quá trình đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Luật Thành Thái Với phuơng châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy đến với Luật Thành Thái chúng tôi […]