Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Công Trình Cho Doanh Nghiệp

Luật Thành Thái xin tư vấn chi tiết cho quý Công ty về Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Công Trình Cho Doanh Nghiệp như sau: Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III. – Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng I: […]

Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng

Hành nghề khảo sát xây dựng, đòi hỏi các tổ chức phải có “Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng”. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng này như thước đo đối với tổ chức đó, quyết định Khách hàng có tin tưởng và làm đối tác của […]

Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Của Cá Nhân

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham gia công việc cho các chức danh hoặc hành […]

Chứng Chỉ Năng Lực Của Tổ Chức Thi Công Xây Dựng Công Trình

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình là sự đánh giá năng lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức thực hiện thi công xây dựng. Đây là điều kiện, quyền hạn để các công ty xây dựng tham gia hoạt động Thi công […]

XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một trong những giấy tờ quan trọng quyết định khách hàng có lựa chọn đơn vị của bạn làm đối tác của họ không. Tuy nhiên để có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bạn chưa biết trình tự, thủ tục ra sao. Bài […]